Veleposlaništvo RS Bruselj /Novice /
10.10.2018  

Vabilo na informativno srečanje glede vloge, delovanja in pomena notarjev v RS in EU ter predstavitev novosti vezanih na dedovanje, premoženjska razmerja in Družinski zakonik (22.10.2018)

Veleposlaništvo Republike Slovenije v  Kraljevini Belgiji  in Notarska zbornica Slovenije vas vabita na informativno srečanje, ki bo potekalo v ponedeljek, 22. oktobra 2018,

od 17:30 do 19:00, v prostorih veleposlaništva, na naslovu Rue du Commerce 44, 1000 Bruselj.

 

Delegacija slovenskih notark in notarjev, pod vodstvom predsednice Notarske zbornice Slovenije notarke Sonje Kralj, se bo 23. oktobra 2018 v Bruslju udeležila strokovne konference  na temo družinskega prava, ki jo organizirata Svet notariatov EU (CNUE) in Komisija EU. V okviru konference bodo notarke in notarji obiskali tudi veleposlaništvo  in  predstavili vlogo, delovanje in pomen notarjev v RS in EU.

 

Notarji vam bodo na srečanju podali številne informacije glede pravne ureditve na različnih področjih civilnega prava na ravni Evropske unije in doma v Sloveniji.

 

Predstavili bodo novosti, vezane na:

- Uredbo EU o dedovanju (EU 650/2012), ki je začela veljati 17. avgusta 2015 in državljanom omogoča lažje urejanje pravnih vprašanj, povezanih z mednarodnim dedovanjem;

- novi evropski uredbi s področja premoženjskih razmerij med zakoncem (EU 2016/1103) in s področja premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti (EU 2016/1104), ki se bosta začeli uporabljati 29. januarja 2019;

-  novosti, ki jih prinaša Družinski zakonik, ki se bo v RS  začel uporabljati 15. 4. 2019 (npr. sporazumne razveze pri notarju za zakonce, ki nimajo mladoletnih otrok, sestavo predporočnih pogodb, ki morajo biti sklenjene v obliki notarskega zapisa);

 

Notarji bodo podali tudi informacije glede prometa z nepremičninami, urejanja premoženjskih in družinskih razmerij, predstavili bodo register oporok, ki ga vodi Notarska zbornica Slovenije in različne možnosti ureditve premoženja za časa življenja in za primer smrti. Predstavili bodo notarske storitve na področju gospodarskih družb in druga področja delovanja notarjev.

 

Primerljive ureditve notariata v državah EU dokazujejo, da notarji učinkovito prevzemajo pooblastila na področjih  urejanja pravnih razmerij v zakonskih zvezah, razvezah, premoženjskih razmerjih in  dedovanju. Tudi slovenski notarji in notarke se aktivno vključujejo v te evropske procese in želijo svoje poslovanje prilagoditi sodobnim trendom na področju notariata.

 

Prepričani smo, da bo srečanje odlična priložnost za pridobitev odgovorov na marsikatera osebna vprašanja in dileme s področij, ki jih pokrivajo notarji.

 

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na elektronski naslov sloembassy.brussels(at)gov.si do 18. oktobra 2018.

 

Vljudno vabljeni!