Veleposlaništvo RS Bruselj /Novice /
23.12.2009  

Vstop državljanov Srbije, Črne gore in Makedonije po 19. decembru 2009

Glede na predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, državljani Srbije, Črne gore in Makedonije ne bodo več potrebovali vizumov za prestop schengenske meje. Sprememba uredbe bo začela veljati 19. decembra 2009.
 
Oprostitev vizumske obveznosti bo veljala samo za tiste državljane navedenih držav, ki bodo imeli veljavne biometrične potne liste. Državljani Kosova, ki jim bo potne liste izdajal usklajevalni urad (Koordinaciona uprava) v Beogradu v Srbiji, bodo še vedno potrebovali vizume.
 
Za državljane navedenih držav pri vstopu na mejnih prehodih na zunanji meji EU bodo veljali splošni pogoje za vstop, in sicer:  

  • bodo morali verodostojno izkazati namen in pogoje nameravanega bivanja ter cilj potovanja (vstop brez vizuma je dovoljen za turistična potovanja, zasebne in poslovne obiske, in ne za delo in druge namene),

  • bodo morali imeti zadostna sredstva za preživljanje glede na čas nameravanega bivanja, tranzita in vrnitve v svojo matično državo (denarni zneski se razlikujejo med posameznimi državami članicami, za Slovenijo je višina zadostnih sredstev 70 evrov na dan),

  • v schengenskem informacijskem sistemu zoper osebo ne sme biti vpisan ukrep zavrnitve vstopa,

  • bodo morali dokazati, da se pred nameravanim vstopom v schengensko območje niso tam že zadrževali več kot tri mesece v zadnjih šestih mesecih, njihov prihod ne sme predstavljati nevarnosti za javni red, notranjo varnost, javno zdravje ali ogrožati mednarodnih odnosov katere koli države članice EU.

Če državljani navedenih držav ne bodo izpolnjevali naštetih pogojev, jim bo vstop v schengenske države zavrnjen. Zavrnitev vstopa ne pomeni trajne prepovedi, temveč velja do izpolnitve vseh predpisanih pogojev za vstop.
 
Tujci, državljani tretjih držav, med katere spadajo tudi državljani Srbije, Črne gore in Makedonije, ki izpolnjujejo vse zgoraj naštete pogoje za vstop, smejo bivati oziroma se zadrževati na območju Republike Slovenije oziroma na celotnem schengenskem območju največ tri mesece v obdobju šestih mesecev od dneva prvega vstopa. Če se pri mejni kontroli pri izstopu na zunanji meji ugotovi, da so prekoračili dovoljeni čas zadrževanja, se jim lahko izreče globa.
 
Posebej je treba poudariti, da morajo državljani tretjih držav v primeru načrtovanega daljšega prebivanja v državah schengenskega območja (zaradi dela, zaposlitve, študija) predhodno pridobiti dovoljenje za prebivanje.

Pogoje določa Zakonik o schengenskih mejah (Uradni list Evropske unije, štev. L 105/1, 13. 4. 2006).

 

Več informacij:

- entry and stay of aliens in Slovenia

- learning Slovenian language and getting to know Slovenia’s history, culture and constitutional arrangement  for aliens

- Entry and residence in the Republic of Slovenia, schooling system, employment, work and some other useful information