Embassy of the RS Brussels /Newsroom /
09.12.2016  

Pričetek izdaje nove serije biometričnih potnih listin

Republika Slovenija bo 12. decembra 2016 začela izdajati nove biometrične potne listine z nadgrajenimi varnostno-zaščitnimi elementi in jezikovno prilagoditvijo podatkov, ki se navajajo v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Stare potne listine bodo ostale v veljavi do poteka datuma veljavnosti.

 

Potni list je potovalni dokument in dokument za izkazovanje istovetnosti in državljanstva posameznika tako doma, kot v tujini, zato sta njegovi kakovost in zaščita pred ponarejanjem in prenarejanjem izrednega pomena tudi za varnost identitete posameznikov. Zaradi hitrega tehnološkega razvoja na področju zaščitnih elementov so zato novi obrazci potnih listin dodatno zaščiteni.

 

Motivi, ki so vključeni v slovenske potne listine, ostajajo v osnovi nespremenjeni že od serije potnih listin, ki se je začela izdajati marca 2001. Med temeljne motive spadajo geodetska upodobitev izsekov tlorisa Slovenije, napis Republika Slovenija, besedilo državne himne v dveh različicah (kot izvirnik v podobi rokopisa Zdravljice in kot transkripcija z običajnimi črkami) in motivi s plašča vaške situle. Ti motivi so na potnih listinah uporabljeni za lažjo namestitev posameznih zaščitnih elementov, ki so razdeljeni v tri osnovne skupine: zaščitne elemente, vidne s prostim očesom, otipne zaščitne elemente in zaščitne elemente, vidne s tehničnimi pripomočki (tudi laboratorijskimi).

 

Med zaščitnimi elementi na novih obrazcih potnih listin, ki so vidni s prosim očesom, izstopa dodana fotografija imetnika na tretji strani potnega lista, ki je zaščitena proti ponarejanju. Nove potne listine vsebujejo tudi izboljšan zaščitni element holograma, posebne zaščite, vidne pod ultravijolično in infrardečo svetlobo, ter posodobitev laserske perforacije serijske številke.

 

Zaradi nove fotografije imetnika na tretji strani v potne liste, izdane po 12. decembru 2016, ne bo mogoče vpisati dveh sprememb naslova prebivališča posameznika, temveč je predviden prostor samo za en vpis spremembe naslova, enako kot na potnih listih, ki so se izdajali do 28. junija 2009.

 

Novi potni listi se bodo po 12. decembru 2016 izdajali samo še na obrazcih z 32 stranmi, vložitev vloge za izdajo potnega lista na obrazcu z 48 stranmi ne bo več mogoča.