Veleposlaništvo RS Bruselj /Novice /
12.02.2019  

Informacija o razvojnih štipendijah in oprostitvah šolnin ter vabilo na ogled video zgodbe s študentko iz Zelenortskih otokov Ludemilo Silvo

Razvojne štipendije in oprostitve šolnin predstavljajo pomemben segment mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije. Zajemajo štipendije in oprostitve šolnin za srednješolsko in poklicno izobraževanje ter za dodiplomski in podiplomski študij, s čimer Slovenija prispeva k boljši izobraženosti mladih iz partnerskih držav ter dviguje njihove zaposlitvene možnosti in njihov prispevek k trajnostnemu razvoju partnerskih držav. Slovenija s tem v partnerskih državah posredno podpira tudi doseganje 4. cilja trajnostnega razvoja: kakovostno izobraževanje. Hkrati je to njeno delovanje v skladu s ciljem internacionalizacije slovenskega visokega šolstva, s poudarkom na partnerskih državah mednarodnega

razvojnega sodelovanja.

 

Tuji študenti trenutno podporo pri študiju v Sloveniji prejemajo na naslednje načine:

1. štipendije iz programov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in

preživninskega sklada RS – Ad Futura (Zahodni Balkan ter letno izbrane partnerske

države slovenskega MRS),

2. kratke izmenjave do 9 mesecev preko Centra RS za mobilnost in evropske

programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS ter

3. oprostitve šolnin za mlade na podlagi dvostranskih sporazumov z državami

Zahodnega Balkana preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

V Sloveniji je trenutno tovrstnih študentov preko 2.000, velika večina preko mehanizma oprostitve šolnin.

 

Na podlagi vsakoletnega izbora partnerske države sta bili podeljeni tudi dve štipendiji za dodiplomski študij medicine za dve študentki iz Zelenortskih otokov.

 

Veleposlaništvo RS v Bruslju, ki je pristojno tudi za Zelenortske otoke, z veseljem sporoča, da je Val 202 z eno izmed njih (študentka Ludemila Silva) pripravil video zgodbo, ki si jo lahko ogledate na naslednji povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=CA-Ge7uWxxo in https://youtu.be/fTPoghmt5cc

 

 

Vaše veleposlaništvo