Veleposlaništvo RS Bruselj /Novice /
08.12.2014  

Minister Erjavec z novinarji o slovenskih zunanjepolitičnih prioritetah

Ljubljana, 8. December 2014 – Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec se je danes na Ministrstvu za zunanje zadeve srečal z novinarji na delovnem pogovoru, na katerem je govoril o letošnjih aktivnostih slovenske zunanje politike, predstavil prednostne naloge za prihodnje leto in odgovarjal na aktualna zunanjepolitična vprašanja.

Minister je uvodoma izpostavil, da je v pripravi nova Deklaracija o zunanji politiki Republike Slovenije, z osnutkom katere se je že seznanil Odbor za zunanjo politiko Državnega zbora. Trenutno poteka tudi širša javna razprava o dokumentu, sam sprejem dokumenta, ki bo začrtal zunanjepolitično smer Slovenije v prihodnosti, pa se pričakuje v prvi polovici leta 2015. Sočasno bo pripravljena strategija, ki bo natančneje in bolj operativno opredelila poudarke prihodnje slovenske zunanje politike.

Minister Erjavec je poudaril, da je leto 2014 v dobršni meri zaznamovala eskalacija številnih kriz ter humanitarnih katastrof, v zvezi s katerimi Slovenija ravna kot odgovorna članica mednarodne skupnosti in zaveznica. Zaskrbljeni smo zaradi razmer v vzhodnem in južnem sosedstvu EU ter njihovih posledic za celotno Evropo. Pri tem Slovenija zagovarja iskanje miroljubnih rešitev skozi dialog, ki bo omogočil stabilizacijo razmer in zagotavljanje varnosti v neposredni in širši regiji.

Slovenska zunanja politika je v letošnjem letu tudi nadaljevala s široko paleto aktivnosti na multilateralnem področju kot dosledna zagovornica človekovih pravic, mednarodnega prava in mirnega reševanja sporov, kakor tudi v posebni skrbi za ranljive skupine, kot so otroci in starejši. V prihodnjem letu bodo potekale volitve za dve pomembni slovenski kandidaturi, katerima bo posvečenih veliko dodatnih aktivnosti, in sicer v Svet OZN za človekove pravice (za obdobje 2016/2018) in v Izvršni odbor UNESCO (za obdobje 2015/2019).

V okviru svojih finančnih sposobnosti bo Slovenija tudi nadaljevala s projekti razvojne in humanitarne pomoči, s katerimi se je že doslej aktivno odzivala na najbolj aktualne tovrstne izzive v bližnji soseščini in po svetu.

Minister Erjavec je posebej izpostavil tudi odnose s sosednjimi državami, za katere ocenjuje, da so dobri in so bili v letošnjem letu tudi dodatno nadgrajeni s sodelovanjem na lokalni ravni, posebej s solidarnostjo pri obvladovanju vrste naravnih nesreč, ki so prizadele tako Slovenijo kot sosednje države. V tem okviru so tudi redno obravnavana odprta vprašanja slovenske manjšine v zamejstvu.

V odnosih s sosedami ostaja tudi nekaj odprtih vprašanj, za katere pa pričakujemo, da se bodo uredila v skladu z danimi zavezami. Minister Erjavec je ob tem tudi spomnil, da bo v prihodnjem letu znana odločitev Arbitražnega sodišča glede meje s Hrvaško ter izrazil pričakovanje, da bo sodišče pri odločanju upoštevalo vitalne interese obeh strani ter da bo Sloveniji dosodilo neposredni geografski stik z odprtim morjem.

Tudi v prihodnosti bo Zahodni Balkan ostal v najožjem interesu slovenske zunanje politike, pri čemer je minister Erjavec posebej izpostavil pomen politične stabilnosti in učinkovitega delovanja države v Bosni in Hercegovini. Prav tako je poudaril krepitev strateških partnerstev, kot na primer s Francijo in Nemčijo, pa tudi Kitajsko ter državami Višegrajske skupine, kjer se kažejo precejšnje potrebe in odpirajo številne možnosti predvsem za gospodarsko sodelovanje.

Gospodarska diplomacija v vseh pogledih ostaja ena izmed prioritet slovenske zunanje politike, saj predstavlja tisto dodatno pomoč, ki jo slovensko, izvozno usmerjeno, gospodarstvo potrebuje. V tem smislu bo ministrstvo nadaljevalo z organizacijo t.i. mešanih komisij za gospodarsko sodelovanje, izvajalo obiske z gospodarskimi delegacijami, nudilo pomoč pri organizaciji gospodarskih delegacij itn. Želeli bi si tudi okrepitve naše diplomatsko-konzularne mreže, ki bi tudi v tem pogledu pomenila potrebno dodatno podporo.

Minister Erjavec se je novinarjem tudi zahvalil za dosedanje sodelovanje in kot posebej dober primer le-tega navedel Blejski strateški forum, ki za Slovenijo predstavlja pomemben politični, gospodarski in promocijski mednarodni dogodek. Prihodnje leto bo potekal že jubilejni deseti BSF (od 31. 8. do 1.9. 2015).