Veleposlaništvo RS Bruselj /Konzularne informacije /Potni list /

Vloga za potni list

 

Pravna podlaga: Zakon o potnih listinah (Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009)_____________________________________________________________

Slovenski državljani, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko vlogo za izdajo nove potne listine vložijo tudi na veleposlaništvu. Vlogo mora državljan vložiti osebno, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo, na vlogo pa se mora tudi podpisati; uradna oseba pa državljanu staremu 12 ali več let odvzame prstna odtisa. Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let (in ki ni sklenila zakonske zveze), vlogo poda zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti na veleposlaništvu navzoč (izjema so dojenčki in mlajši otroci, ki se še ne znajo podpisati).

(Opomba: Odvzeti prstni odtisi se v evidenci potnih listin ne hranijo ter se po izdelavi in vročitvi potnega lista iz evidence izbrišejo. Prstni odtisi so shranjeni kot biometrični zapis zgolj na čipu potnega lista posameznika in se lahko uporabljajo izključno za namen izvajanja mejne kontrole.)

 

Za nov potni list je potrebno predložiti naslednje:

 • biometrično fotografijo, ki odraža trenutno podobo (fotografija mora nujno ustrezati tem specifikacijam);

V bližini veleposlaništva se med drugim nahaja fotografski studio Les Annees Lumiere, na naslovu Rue Franklin 4, 1000 Bruxelles. Odprto od ponedeljka do petka med 8.45 in 18.30, v soboto med 10.00 in 15.00 (www.lal.be).

V okolici veleposlaništva je še nekaj fotografov. Za biometrično fotografijo pa ni primerno uporabljati avtomatov (na metrojih, v trgovinah), ker standardi ne ustrezajo standardom za biometrično fotografijo slovenskih potnih listov.

Vse fotografe prosimo opozorite na specifikacije, ki se jih zahteva za biometrično fotografijo za slovenske potne liste. Če nosite očala, je potrebno paziti, da na fotografiji ni odseva iz njih. Obraz naj bo brez nasmeha, pogled usmerjen naravnost. Ozadje fotografije naj bo svetlo enobarvno, brez vzorcev, idealno je svetlo sivo ali svetlo modro ozadje. Za osebe s svetlimi lasmi je obvezna uporaba ozadja, ki ni belo. Fotografija ne sme biti poškodovana.

 • star potni list (v kolikor ga imate; če ta še ni bil izdan, pa veljavno javno listino s fotografijo ali drug dokument za dokazovanje istovetnosti, npr. rojstni list);
 • vlogo za potni list (izpolnite jo na veleposlaništvu).

  

Veljavnost potnega lista (14. člen ZPLD):

 • 10 let za odrasle osebe (od 18. leta dalje),
 • 5 let za otroke od 3. do 18. leta starosti,
 • 3 leta za otroke do 3. leta starosti.

 

Takse:

 • otroci do 3. leta starosti: 57 €* (strošek potnega lista: 51 € + vloga 6 €),
 • otroci od 3. do 18. leta: 76 €* (strošek potnega lista: 70 € + vloga 6 €),
 • odrasli: 115 €* (strošek potnega lista: 109 € + vloga 6 €).

 

*Če vam potni list ukradejo oziroma ga izgubite, je potrebno ob vlogi za nov potni list plačati dvakratno takso, razen če dokažete, da ste ravnali z dolžno skrbnostjo. Če so vam potni list ukradli ali ste ga izgubili dvakrat ali večkrat, je taksa za izdelavo novega potnega lista štirikratna.

Naznanitev pogrešitve: takse prosto.

Pomembna informacija: vsi stari rdeči potni listi ostanejo veljavni do njihovega poteka, z njimi je prav tako mogoče potovati v ZDA, zato slovenskim državljanom potnih listov ni potrebno zamenjati, razen če to želijo.

 

Dolžnost slovenskega državljana ob spremembi osebnih podatkov

 

Državljan Republike Slovenije, ki spremeni stalno prebivališče, mora upravni enoti/slovenskemu diplomatsko konzularnemu predstavništvu v tujini predložiti potno listino za vpis spremembe naslova najpozneje v 30 dneh po spremembi.

Najpozneje v 30 dneh pa mora predložiti potno listino upravni enoti v uničenje, če:

 • spremeni priimek ali ime,
 • fotografija ne kaže več njegove prave podobe,
 • je poškodovana oziroma obrabljena ali iz kakšnega drugega razloga ni več uporabna,
 • spremeni stalno prebivališče, pa je vpis ene spremembe v obstoječ potni list že izkoristil.

 

Navodila za ravnanje z biometričnim potnim listom


Za ohranjanje kakovosti, zanesljivosti in obstojnosti biometričnega potnega lista v času njegove veljavnosti je treba s potnim listom ravnati kot z vsako drugo elektronsko napravo:

- potnega lista se ne sme prepogibati, trgati ali nanj kako drugače delovati z mehansko silo,
- potni list je priporočeno hraniti v namenskih ovitkih za nošnjo v prtljagi (kovček ali ročna torba, ne sme se ga nositi v hlačnem žepu),
- potnega lista se ne sme izpostavljati nevarnim elektromagnetnim valovanjem ali visokim pritiskom,
- potnega lista se ne sme izpostavljati vlagi, visoki temperaturi (nad + 50°C), nizki temperaturi (pod - 10°C), močnemu sončnemu sevanju oziroma drugim virom energije, pralnim praškom in drugim kemikalijam, organskim topilom in lugom.