Veleposlaništvo RS Bruselj /Konzularne informacije /Posredovanje izpiskov /

Posredovanje izpiskov iz matičnih knjig

 

Za slovenske državljane, ki so bili v tujini rojeni, ali so v tujini sklenili zakonsko zvezo ali pa so v tujini umrli, posredovanje opravlja veleposlaništvo tako, da izpiske pošilja pristojnim upravnim enotam v Republiki Sloveniji zaradi naknadnega vpisa v matične knjige Republike Slovenije ali evidentiranja državljanstva ob rojstvu. Izpiski iz matičnih knjig tujih držav morajo biti izdani v skladu z določili Pariške konvencije (1956) o izdajanju določenih izpiskov iz matičnih knjig za tujino ali Dunajske konvencije (1976) o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih (op. Belgija in Luksemburg sta pristopnici k obema konvencijama), to pomeni na mednarodnem obrazcu, sicer je potreben njihov prevod in overitev (APOSTILLE). Takse ni.

Slovenski državljani lahko na veleposlaništvu prav tako zaprosijo za izpiske iz matične knjige Republike Slovenije (rojstvo, zakonska/partnerska zveza, smrt). Taksa znaša 19 € (vloga: 13 € + vročitev: 6 €).