Veleposlaništvo RS Bruselj /Konzularne informacije /Vpis rojstva in priglasitev v državljanstvo /

Naknadni vpis rojstva in priglasitev v državljanstvo - pridobitev državljanstva po rodu

 

Pravna podlaga: Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS) (Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007)

V tujini rojen otrok, katerega eden od staršev je ob njegovem rojstvu državljan Republike Slovenije, drugi pa je tuji državljan, po rodu pridobi državljanstvo Republike Slovenije, če je do dopolnjenega 18. leta starosti priglašen kot državljan Republike Slovenije ali če se do dopolnjenega 18. leta starosti dejansko za stalno naseli v Republiki Sloveniji s staršem, ki je državljan Republike Slovenije. Otroka lahko za državljana Republike Slovenije priglasi tisti od staršev, ki je državljan Republike Slovenije, oziroma skrbnik, državljan Republike Slovenije, s soglasjem centra za socialno delo, če je otrok pod skrbništvom.

Za pridobitev državljanstva Republike Slovenije se za otroka, starejšega od 14 let, zahteva tudi njegova privolitev. 

Državljanstvo Republike Slovenije pridobi tudi oseba, rojena v tujini, starejša od 18 let, ki do dopolnjenega 36. leta starosti poda izjavo, da se priglaša kot državljan Republike Slovenije in je:

 1. eden od staršev prosilca od njegovega rojstva do podane izjave prosilca državljan Republike Slovenije oz. je bil državljan Republike Slovenije do smrti, če je umrl pred dano izjavo, ter
 2. da osebi po dopolnjenem 18. letu starosti državljanstvo Republike Slovenije ni prenehalo na podlagi odpusta, odreka ali odvzema.

Za vpis rojstva ter priglasitev v državljanstvo je potrebno priložiti naslednje dokumente:

 • izpisek iz matične knjige rojstev za otroka, izdan v državi rojstva*
 • potni list/osebno izkaznico za očeta/mater (če je rojen/a v tujini),
 • zapisnik o priznanju očetovstva, če starša nista poročena,
 • izpisek iz matične knjige porok za starša, v kolikor sta se poročila v tujini in poroka v Sloveniji še ni zavedena.

*Izpiski iz matičnih knjig tujih držav naj bodo izdani v skladu z določili Pariške konvencije (1956) o izdajanju določenih izpiskov iz matičnih knjig za tujino ali Dunajske konvencije (1976) o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih, to pomeni na mednarodnem obrazcu, sicer je potreben njihov prevod in overitev (APOSTILLE). Belgija in Luksemburg sta pristopnici k obema konvencijama. 

Konzularna taksa za vlogo za priglasitev v državljanstvo (eden od staršev državljan RS) znaša 13 EUR, v primeru, da gre za naknadni vpis otroka v državljanstvo (oba starša državljana RS), pa je postopek takse prost.

Soglasje drugega starša pri prijavi prebivališča otroka

Z dnem 13. 8. 2017 se je začel uporabljati nov Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list Republike Slovenije št. 52/2016), ki določa, da je potrebno soglasje drugega starša pri prijavi prebivališča otroka, če se otroka prijavlja na naslov, ki ni enak naslovu obeh staršev.

Soglasja pri prijavi prebivališča otroka med drugim ni potrebno, če:

 • otroku prijavlja prebivališče tisti od staršev, kateremu je zaupan v varstvo in vzgojo (odločba pristojnega sodišča);
 • je otrokovo prebivališče določeno s sporazumom o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ali odločbo pristojnega sodišča;
 • njegovo prebivališče ni znano;
 • mu je odvzeta poslovna sposobnost ali roditeljska pravica;
 • je zadržan izvrševati roditeljsko pravica

Za več informacij smo vam na voljo.