Veleposlaništvo RS Bruselj /Konzularne informacije /Pridobitev državljanstva po izredni naturalizaciji /

Pridobitev državljanstva po izredni naturalizaciji (13. člen Zakona o državljanstvu)

 

Slovensko državljanstvo po izredni naturalizaciji lahko pridobi slovenski izseljenec oz. njegov potomec do drugega kolena v ravni vrsti ali pripadnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu, ki izkaže aktivno vez z Republiko Slovenijo oz. aktivno večletno delovanje v slovenskih društvih, šolah slovenskega jezika ali slovenskih izseljenskih, zdomskih ali manjšinskih organizacijah.

 

Oseba mora ob vlogi predložiti naslednje dokumente:

  1. izpisek iz matične knjige rojstev (če je oseba rojen/a v tujini; če je poročen/a v Sloveniji, rojstnega lista ni potrebno predložiti),
  2. izpisek iz matične knjige porok (če je oseba poročen/a v Sloveniji, izpiska ni potrebno prilagati),
  3. življenjepis,
  4. pooblastilo (prosilec pooblasti osebo v Sloveniji, da namesto njega ureja upravne zadeve iz tega postopka v Sloveniji), ki ga je potrebno overiti na veleposlaništvu,
  5. dokazilo o državljanstvu (overjena kopija potnega lista ali potrdila o državljanstvu),
  6. izpisek iz rojstne matične knjige staršev, starih staršev oz. drugih prednikov (do 2. kolena v ravni vrsti),
  7. druga dokazila o slovenskem poreklu, če izpiski iz rojstne matične knjige tega neposredno ne dokazujejo,
  8. dokazilo o članstvu v slovenskem društvu, ki deluje v državi, v kateri prosilec živi, oz. v društvu na območju Slovenije,
  9. dokazilo o nekaznovanju (potrdilo, ki ga izda pristojni organ za kazensko evidenco v matični državi),
  10. dokazilo o plačani upravni taksi (to potrdi veleposlaništvo - lahko fotokopija računa).

 

Konzularna taksa za izredno naturalizacijo je 354 € + overovitve potrebnih dokumentov (tarifna št. 77 1.).