Konzularne informacije /Ugotovitev in izpodbijanje očetovstva ter razveza zakonske zveze / Pomanjaj pisavo Poveaj pisavo NATISNI

Veleposlaništvo Republike Slovenije Bruselj

Rue du commerce 44
1000 Bruselj
Belgija

T: + 32 2 213 63 27
    + 32 2 213 63 37
F: + 32 2 213 64 29
E: vbr(at)gov.si
Ugotovitev in izpodbijanje očetovstva ter razveza zakonske zveze

(in posledična sprememba osebnega stanja v matičnih knjigah v Republiki Sloveniji)

 

Zadeva se opravi z aktom pristojnega sodišča. Vsi sodni akti, izdani pri tujih sodiščih, morajo biti priznani s sklepom pristojnega sodišča v Republiki Sloveniji, za kar mora poskrbeti prosilec sam.

Vlogi za »priznanje s sklepom« mora prosilec priložiti sodni akt v izvirniku, prevod akta ter naslov prebivališča (očeta, matere, zakoncev). Vlogi za vpis spremembe osebnega stanja v matičnih knjigah v Republiki Sloveniji mora prosilec priložiti sodni »sklep o priznanju« in določiti pooblaščenca v Republiki Sloveniji.