Veleposlaništvo RS Bruselj /Konzularne informacije /Sklenitev poroke v tujini in priglasitev poroke v RS /

Sklenitev zakonske/partnerske zveze v tujini in priglasitev v Republiki Sloveniji

Slovensko veleposlaništvo vam lahko pomaga pri pridobitvi izpiska iz matične knjige rojstev Republike Slovenije ter vam v tujem jeziku (francoščini, nizozemščini itd.) sestavi potrdilo o samskem stanu in potrdilo o priznavanju poroke, sklenjene v tujini (certificat de coutume/certificaat van gewoonte).

 

Priglasitev zakonske/parterske zveze, sklenjene v tujini, v matično knjigo v Sloveniji se lahko opravi prek veleposlaništva. Zadostuje originalni izpisek iz matične knjige zakonske/partnerske zveze,* ki ga izda občina, v kateri je bila zveza sklenjena, ter izjava o uporabi osebnega imena v pravnem prometu Republike Slovenije po sklenitvi zakonske/partnerske zveze.

 

*Izpiski iz matičnih knjig tujih držav morajo biti izdani v skladu z določili Pariške konvencije (1956) o izdajanju določenih izpiskov iz matičnih knjig za tujino ali Dunajske konvencije (1976) o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih (op. Belgija in Luksemburg sta pristopnici k obema konvencijama), to pomeni na mednarodnem obrazcu, sicer je potreben njihov prevod in overitev (APOSTILLE).

 

A) Poroka v Belgiji

 

 

Podrobnejše informacije o postopku in potrebni dokumentaciji za poroko v Belgiji so na voljo na spletni strani: http://www.belgium.be/en/family/becoming_a_belgian_citizen_by_marriage/index.jsp oziroma http://www.belgium.be/fr/famille/couple/mariage/

 

 

B) Poroka v Luksemburgu

 

Podrobnejše informacije o postopku in potrebni dokumentaciji za poroko v Luksemburgu so na voljo na spletni strani: http://www.luxembourg.public.lu/fr/societe/famille/mariage-partenariat/index.html