Veleposlaništvo RS Bruselj /Konzularne informacije /Začasni potni list za vrnitev /

Začasni potni list za vrnitev v Slovenijo

 

Začasni potni list izda veleposlaništvo v primeru izgube, pogrešitve ali tatvine potnega lista oz. osebne izkaznice.  

Pred postopkom izdaje začasnega potnega lista je potrebno izgubo, pogrešitev ali tatvino prijaviti policijski postaji, ki vam izda potrdilo o prijavi izgube ali kraje. Seznam policijskih postaj v Belgiji (oz. spletno mesto belgijske policije) in v Luksemburgu (oz. spletno mesto luksemburške policije). Telefonska številka policije v Belgiji je 101, v Luksemburgu pa 113.

 

Za potni list za vrnitev je potrebno na veleposlaništvu predložiti originalno potrdilo policije o prijavi izgube oz. kraje dokumenta in fotografijo. Veleposlaništvo pred izdajo potnega lista za vrnitev izvede identifikacijo osebe. Priporočamo vam, da si pred odhodom v Belgijo/Luksemburg priskrbite overjeno fotokopijo potnega lista oziroma osebne izkaznice (katero hranite ločeno od originalnega dokumenta), saj bo postopek ugotavljanja identitete na veleposlaništvu neprimerno hitrejši.

 

Konzularna taksa za potni list za vrnitev znaša 19 € (13 € + 6 € za vlogo).