Veleposlaništvo RS Bruselj /Slovenci v Belgiji in Luksemburgu /Slovenci v Belgiji /

Slovenci in slovenska društva v Belgiji

Slovenci so se v Belgijo začeli priseljevati kot ekonomski migranti že pred 1. svetovno vojno, v precej večjem številu pa po letu 1920. Največ se je v Belgijo preselilo Slovencev iz Italije (Furlanija Julijska krajina in Benečija), iz slovenskih rudarskih mest ter iz Avstrije.

Izseljenska društva, ki so jih Slovenci ustanavljali, so igrala povezovalno in humanitarno vlogo, nekatera pa so tudi izvajala učenje slovenščine, gledališke predstave in družabna srečanja.

Drugi val priseljevanja je sledil ob vstopu RS v evropske povezave (EU, NATO), ki danes tvori močno skupino Slovencev v Belgiji.

Poleg tega v Bruslju službujejo številni Slovenci tudi na treh diplomatskih predstavništvih.

Ocene so, da danes v Belgiji živi med 3000 in 4000 pripadnikov slovenske skupnosti. Naseljeni so na območjih Črne dežele (Pays noir) v Valoniji, Limburga v Flandriji ter Bruslja-prestolnice.

Organizirani so v več društvih:

  1. Slovensko Kulturno Društvo (SKD) Slomšek (od 1960, Maasmechelen). Dejavno je v organizaciji številnih dejavnosti: organizira dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture, Slovenski dan v Maasmechelnu, izdaja Slomškovo glasilo, sodeluje na kulinaričnem festivalu v Maasmechelenu, organizira vseslovenski dan skupaj z društvom Sv. Barbara, letno pa organizira tudi en koncert ter očetovski in materinski dan. Prav tako pa ima društvo mešani, ženski in moški pevski zbor, v katerem sodelujejo tudi člani drugih društev ter nekaj Flamcev in Nizozemcev.Društvo združuje 250 članov na kulturnem in prosvetnem področju. Kontakt predsednika društva g. Stanija Revinška: stani_revinsek(at)hotmail.com.
  2. Slovensko Kulturno Društvo (SKD) Sveta Barbara (od 1929, Maasmechelen). Društvo so ustanovili predvsem delavci rudarji, ker jeb ila v tistem času socialna oskrba pomankljiva. Društvo ima knjižnico z več kot 600 knjigami. Društvo organizira piknike, velikonočno srečanje, novoletni sprejem, vseslovenski dan skupaj z društvom Slomšek, tedensko srečanje žena (vsako sredo), sodeluje na kulinaričnem festivalu v Maasmechelenu in organizira druga letna srečanja v sodelovanju z ostalimi društvi.  Junija 2009 je SKD Sv. Barbara praznovalo 80-obletnico delovanja. Kontakt predsednika društva g. Jožeta Oblonška: oblonsek.joze(at)hotmail.com.
  3. Slovensko Kulturno Društvo (SKD) Naš dom (od 1984, Genk). Člani so slovenski priseljenci, ki so prišli v Belgijo po 2. svetovni vojni. Društvo Naš dom prireja velikonočni praznik, junijski piknik in vinsko trgatev. Kontakt predsednika g. Fransa Novaka: frans.novak8at)euphonynet.be.
  4. Unione Emigranti Sloveni del Friuli-Venezia-Giulia - Slovenci po Svetu (od 2003, Bruselj, Liege, Tamines): Ustanovljeni so bili klubi v Bruslju, Liegu in Taminesu. Cilj klubov je organiziranje dejavnosti za priseljence in njihove potomce, kakor tudi promocija njihove matične regije ter njenih zgodovinskih, jezikovnih, kulturnih ter kulinaričnih posebnosti. Vsako leto v februarju in marcu organizirajo pohod v naravo, v poletnih mesecih piknik, med letom pa organizirajo tudi različne razstave, izlete (tako v Belgiji kot v Italiji in Sloveniji) ter se udeležujejo dogodkov, povezanih z zgodovino italijanskega izseljevanja v Belgiji. Kontakt predsednika g. Nathana Carliga: n.carlig(at)ulg.ac.be.
  5. Beneška Slovenija po svetu (v Overijse in Wanfercée-Baulet)
    Glavne dejavnosti društev so pevski zbori, organizacije letnih srečanj in organizacija izletov v Slovenijo. Člani društev se srečujejo na vsakoletnih prireditvah, za katere se med seboj dogovarjajo in jih usklajujejo.
  6. Slovensko društvo v Belgiji (Slo-Bel) (od 2019). Društvo povezuje slovenske izseljence v Bruslju, ki so večinoma zaposleni v evropskih institucijah. Letno organizirajo dva do tri druženja (npr. pikniki). Kontakt: Drustvo.SloBel(at)gmail.com 
  7. Društvo VTIS - Belgija (2013). Društvo v tujini izobraženih Slovencev ima svoj lokalni odbor tudi v Belgiji. Združuje Slovence, ki se v okviru visokošolskega študija izobražujejo ali so se izobraževali oziroma opravljajo ali so opravljali raziskovalno dejavnost na izobraževalno-raziskovalnih ustanovah v tujini. Cilji društva so predvsem povezovanje ter medsebojno sodelovanje slovenskih strokovnjakov, ki delujejo v tujini, povezovanje z izobraževalno-raziskovalnimi ustanovami in gospodarstvom v Sloveniji ter tujini in spodbujanje in zastopanje dobrih praks za njihovo izobraževanje ter mobilnost. Društvo organizira tudi strokovne dogodke. Kontakt: FB Društvo VTIS

Za ohranjanje narodne zavesti ima velike zasluge tudi Slovenska katoliška misija oz. Slovenski Pastoralni Center Bruselj – Centre pastoral slovène. Za pastoralo slovenskih rojakovduhovnik, dr. Zvone Štrubelj, s katerim dobro sodelujejo tudi društva. V prostorih misije poteka med drugim tudi učenje slovenskega jezika. Kontakt: zvones(at)gmx.de, FB: Slovenski pastoralni center Bruselj

Slovenski rojaki iz Maasmechelna od 1999 zelo dejavno sodelujejo s Slovenci iz matične domovine tudi v okviru pobratenja Maasmechelna s Škofjo Loko. Mesti dobro sodelujeta na različnih področjih: obiski delegacij, udeleževanje festivalov, razstave, srečanja,… Koordinator: g. Jef Albrechts, kontakt: jef.albrechts(at)gmail.com

Za pobratenje mest so poskrbeli tudi Beneški Slovenci - od l. 1988 sta pobrateni mesti Sembreville in Špeter Slovenov.

Neformalno pa se Slovenci v Belgiji aktivno povezujejo preko FB. Na novodobni in neformalni način si izmenjujejo raznovrstne informacije o življenju v Belgiji. Kontaktirate jih lahko na preko: Slovenci v Belgiji/Slovenians in Belgium (Bruslov) .