Veleposlaništvo RS Bruselj /O veleposlaništvu /

O veleposlaništvu Republike Slovenije v Bruslju

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Kraljevini Belgiji je bilo odprto marca 1992.

Veleposlaništvo se nahaja na naslovu

Boulevard du Régent 45-46/Regentlaan 45-46

BE 1000 Bruxelles / 1000 Brussel.

V tej stavbi se nahaja tudi Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Evropski Uniji.

Dosedanji veleposlaniki: 

  • dr. Boris Cizelj (1992-1993)

  • Jaša L. Zlobec (1993-1999) 

  • Marija Adanja (1999-2003) 

  • Borut Trekman (2003-2008)

  • mag. Anita Pipan (2009-2013)

  • Matjaž Šinkovec (2013-2017)

  • dr. Rado Genorio (2017-).

 Glavne naloge veleposlaništva so:

- navezovanje in vzdrževanje ter krepitev stalnih stikov z ustanovami in njihovimi uradnimi predstavniki,

- posredovanje informacij o Sloveniji in možnostih sodelovanja na področjih skupnega interesa ter zagotavljanje pogojev za krepitev sodelovanja med državami na teh področjih,

- zagotavljanje stalne informiranosti o slovenskih stališčih, razvoju in interesih Slovenije ter zagotavljanje stalne in tekoče informiranosti slovenske strani

- vzpostavitev, pomoč in lajšanje gospodarskih stikov med gospodarstveniki držav,

- organizacija in sodelovanje pri slovenskih kulturnih dogodkih,

- spremljanje poročanja medijev o Sloveniji ter navezovanje stikov z novinarji,

- vzdrževanje in krepitev stikov s slovensko skupnostjo.