Veleposlaništvo RS Bruselj /Ostala predstavništva /Ostala predstavništva v Belgiji /

Ostala slovenska diplomatska predstavništva v Belgiji

Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Evropski uniji

Boulevard du Régent 45-46/Regentlaan 45-46

BE 1000 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

 

Tel.: +32 2 213 63 00

Fax: +32 2 213 63 01

Elektronska pošta: spbr(at)gov.si

Spletna stran: http://bruselj.predstavnistvo.si

Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri NATO

NG Building, NATO HQ 

Blvd. Leopold III

BE 1110 Bruselj

Belgija

Tel.: +32 2 707 27 69

Fax: +32 2 707 27 66

Elektronska pošta: mna(at)gov.si

Spletna stran: http://bruselj.misija.si

Konzulat Republike Slovenije v Diestu (s pristojno za območje Flandrije)

Kruisstraat 84

BE 3294 Molenstede (Diest)

Belgija

Tel.: +32 495 59 82 55

Elektronska pošta: consulaatslovenie(at)gmail.com

Častni konzul g. Erik Luts

Konzulat Republike Slovenije v Liègeu (s pristojno za območje Valonije) 

Boulevard Emile de Laveleye 191

BE 4020 Liège

Belgija

Tel.: +32 4 340 46 09

Fax: +32 4 340 46 01

Elektronska pošta: Veronique.Grisard(at)pldw.be

Častna konzulka ga. Véronique Grisard de la Rochette – Comeliau