Veleposlaništvo RS Bruselj /Konzularne informacije /Pogosto zastavljena vprašanja /

I. Vpis rojstva in priglasitev v državljanstvo

  

1. V Belgiji/Luksemburgu se nama je rodil otrok - ali je mogoče zadeve v zvezi z naknadnim vpisom rojstva in priglasitvijo v državljanstvo Republike Slovenije urediti na veleposlaništvu? Oba starša sva slovenska državljana.

 

Naknadni vpis rojstva in priglasitev v državljanstvo je mogoče urediti neposredno na našem veleposlaništvu v času uradnih ur.

Za vpis rojstva ter priglasitev v državljanstvo je potrebno priložiti naslednje dokumente:

- izpisek iz matične knjige rojstev za otroka, izdan v Belgiji/Luksemburgu, in sicer na mednarodnem obrazcu, ALI izpisek iz rojstne matične knjige v francoskem/nizozemskem jeziku z žigom Apostille (žig dobite na ministrstvu za zunanje zadeve Belgije/Luksemburga) in uradnim prevodom;

- identifikacijski dokument (potni list ali osebna izkaznica) za starša;

- zapisnik o priznanju očetovstva, če starša nista poročena; zapisnik sestavimo na veleposlaništvu ob prisotnosti obeh staršev oz. lahko predložite originalni zapisnik, ki ste ga prejeli na belgijski/luksemburški občini, opremljen z žigom Apostille (žig dobite na ministrstvu za zunanje zadeve Belgije/Luksemburga) in prevodom.

- izpisek iz matične knjige porok za starša, v kolikor poroke v tujini še nista prijavila v Sloveniji; izpiski iz matičnih knjig tujih držav morajo biti izdani v skladu z določili Pariške konvencije (1956) o izdajanju določenih izpiskov iz matičnih knjig za tujino ali Dunajske konvencije (1976) o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih (op. Belgija in Luksemburg sta pristopnici k obema konvencijama), to pomeni na mednarodnem obrazcu, sicer je potreben njihov prevod in overitev (APOSTILLE).

2. V Belgiji/Luksemburgu se nama je rodil otrok. Eden od staršev je slovenski državljan, drugi je tujec. Katere dokumente je potrebno predložiti za vpis in priglasitev otroka v državljanstvo?

Za naknadni vpis rojstva ter priglasitev v državljanstvo je potrebno priložiti dokumente, navedene pod 1. točko. Poleg teh je potrebno predložiti še potni list za očeta ali mater, ki ni slovenski državljan.

3. Ali morava na veleposlaništvo za vpis rojstva priti oba starša in otrok ali lahko vpis rojstva uredi le eden od staršev?

Vpis rojstva v državljanstvo lahko izvede le eden od staršev, v kolikor je slovenski državljan in je poročen oziroma ima s seboj uradno priznanje očetovstva, ki ga izda belgijski/luksemburški občinski organ, opremljen z žigom Apostille ter prevodom v slovenski jezik. Otroka v nobenem primeru ni potrebno pripeljati s seboj na veleposlaništvo.

4. V Belgiji/Luksemburgu se nama je pred kratkim rodil otrok. Nujno potrebujemo potni list, saj odpotujemo čez teden dni z letalom.

Če otrokovo rojstvo še ni bilo vpisano v Sloveniji in otrok še nima slovenskega državljanstva, potem je potrebno najprej urediti vpis rojstva in priglasitev v državljanstvo. Za naknadni vpis rojstva otroka je potrebno predložiti dokumentacijo, navedeno pod vprašanjema št. 1 in 2.

Ko upravna enota v Sloveniji zaključi postopek naknadnega vpisa rojstva, veleposlaništvo začne z obravnavo vloge za potni list. Potni list je običajno izdelan v sedmih dneh, v kolikor je predložena fotografija skladna z zahtevanimi standardi.

 

Postopek vpisa rojstva in priglasitve v državljanstvo preda veleposlaništvo v urejanje pristojni upravni enoti v Sloveniji, zato vam svetujemo, da postopek vpisa rojstva in priglasitve otroka v državljanstvo pričnete najmanj tri tedne dni pred želenim potovanjem.

5. Ali lahko potujem po državah Evropske unije z otrokom, ki se je rodil v Belgiji/Luksemburgu, njegovega rojstva pa še nismo vpisali na veleposlaništvu oziroma na upravni enoti v Sloveniji? S seboj na potovanje bi vzeli otrokov rojstni list na mednarodnem obrazcu.

 

Rojstni list na mednarodnem obrazcu ni niti potovalni dokument niti identifikacijski dokument. Državljani Evropske unije potrebujejo tudi za potovanje po Evropski uniji potovalni dokument, to je potni list oz. osebna izkaznica. Svetujemo vam, da z naknadnim vpisom rojstva in priglasitvijo v državljanstvo ne odlašate in zadevo uredite v najkrajšem možnem času.

6. Ali je mogoče za slovenskega otroka, rojenega v Belgiji, dobiti belgijski potovalni dokument?

Belgijski potovalni dokument za otroke je namenjen belgijskim državljanom, mlajšim od 12 let.

7. Rodil se nama je otrok. Rada bi ga priglasila v slovensko državljanstvo, vendar se bojiva, da bo potem težava pri pridobitvi belgijskega/luksemburškega državljanstva za otroka. Moj zakonec je namreč Belgijec/Luksemburžan in bi želel, da bi otrok imel tudi belgijsko/luksemburško državljanstvo. Ali bo moj otrok lahko imel dvojno državljanstvo?

 

Slovenija dovoljuje dvojno državljanstvo po načelu reciprocitete. To pomeni, da ima lahko oseba poleg tujega tudi slovensko državljanstvo, v kolikor tuja država sama dovoljuje dvojno državljanstvo. Tako Belgija kot Luksemburg dovoljujeta dvojno državljanstvo, zato bo vaš otrok lahko imel poleg slovenskega tudi belgijsko/luksemburško državljanstvo. 

8. Koliko znaša konzularna taksa za naknadni vpis rojstva in priglasitev v državljanstvo otroka?

Konzularne takse:

- naknadni vpis rojstva: 0 € (plača pa se za izpisek iz rojstne matične knjige Republike Slovenije, v kolikor ga potrebujete, in sicer 25 €)

- če starša nista poročena in se odločita za zapisnik o priznanju očetovstva, ki je narejen na veleposlaništvu: 19 €

II. Potni list/osebna izkaznica

 

1. Katere dokumente moram predložiti ob vlogi za nov potni list?

Za nov potni list je potrebno predložiti naslednje:

 

- biometrično fotografijo (prosimo, preberite nove specifikacije),

- star potni list* (v kolikor ga imate; če ta še ni bil izdan, pa veljavno javno listino s - fotografijo ali drugi dokument za dokazovanje istovetnosti, npr. rojstni list),

- vlogo za potni list (izpolnite jo na veleposlaništvu).

 

 *V kolikor svoj star potni list še potrebujete do izdaje novega, ga lahko obdržite do prejema novega potnega lista. 

2. Ali se moram na veleposlaništvu zglasiti osebno, če želim nov potni list?

Da, vlogo mora državljan vložiti osebno, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo; na vlogo se mora tudi podpisati, uradna oseba pa državljanu, staremu 12 let ali več, odvzame prstna odtisa. Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let (in ki ni sklenila zakonske zveze), vlogo poda zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti na veleposlaništvu navzoč (izjema so dojenčki in mlajši otroci, ki se še ne znajo podpisati).

3. Moj otrok potrebuje potni list. Ali ga moram pripeljati s seboj?

Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let (in ki ni sklenila zakonske zveze), vlogo poda zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti na veleposlaništvu navzoč (izjema so dojenčki in mlajši otroci, ki se še ne znajo podpisati).

4. Kakšne in koliko fotografij moram predložiti vlogi za nov potni list?

Vlogi za nov potni list je potrebno predložiti eno biometrično fotografijo. Specifikacije za tovrstno fotografijo so na voljo na spletni strani: http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SOJ/word/PRIMERNA_FOTOGRAFIJA.pdf

5. Kako lahko podaljšam potni list?

Veljavnosti potnega lista ni mogoče podaljšati, oddate lahko le vlogo za nov potni list. Postopek za oddajo vloge za nov potni list je opisan pod vprašanjema 1 in 2.

6. V potnem listu mi je zmanjkalo strani, ali mi lahko v potni list dodate liste in koliko časa potrebujete za to?

V potni list ni mogoče dodati novih strani. Če je potni list poln, je potrebno narediti novega.

7. Zamenjal/a sem naslov stalnega prebivališča, kako zamenjam naslov v potnem listu?

V kolikor ste spremembo stalnega bivališča že opravili na upravni enoti v Sloveniji ali na našem veleposlaništvu, potem boste na veleposlaništvu skupaj z vlogo za spremembo naslova v potnem listu oddali še potni list. Postopek spremembe naslova v potnem listu traja 7-10 dni.

8. Potni list/osebno izkaznico so mi ukradli oz. sem jo izgubil, v Slovenijo potujem še danes. Kaj lahko uredim na veleposlaništvu?

 

V kolikor so vam ukradli ali pa ste izgubili potni list oz. osebno izkaznico in/ali druge dokumente, je potrebno krajo/pogrešitev najprej prijaviti na belgijski/luksemburški policijski postaji, kjer vam bodo izdali policijski zapisnik. Na veleposlaništvu lahko - ob predložitvi originalnega policijskega zapisnika - prekličemo ukraden potni list ali/in osebno izkaznico ter izdelamo potni list za vrnitev. Za potni list za vrnitev boste morali izpolniti zahtevek ter predložiti (eno) fotografijo, ne nujno biometrično, vendar tako, ki odraža dejansko stanje.

V kolikor so vam poleg potnega lista in osebne izkaznice ukradli tudi druge dokumente, jih boste morali preklicati v Sloveniji, od tega vozniško ter prometno dovoljenje neposredno na upravni enoti.

Za nujne konzularne zadeve (kraja dokumentov - nadomestni potovalni dokumenti) izven delovnega časa veleposlaništva lahko pokličete na dežurni telefon +32 475 80 62 58.

9. Osebna stran v potnem listu je izpadla iz potnega lista. Ali jo lahko prilepim? Ali mislite, da me bodo na letališču spustili na letalo? Oz. kaj lahko storim?

 

Predlagamo, da vaš trenutni potni list zamenjate z novim. Osebne strani oz. drugih strani se ne sme lepiti v potni list, prav tako ne priporočamo potovanja s poškodovanim potnim listom.

Za zamenjavo potnega lista se morate osebno zglasiti na veleposlaništvu, izpolniti vlogo, predložiti svoj star potni list in biometrično fotografijo.

10. Ali lahko s svojim rdečim potni listom, ki ni biometričen, potujem v ZDA?

Da, vsi stari rdeči slovenski potni listi ostanejo veljavni do njihovega poteka, z njimi je prav tako mogoče potovati v ZDA, zato slovenskim državljanom potnih listov ni potrebno zamenjati, razen če to želijo.

11. Ali lahko na veleposlaništvu podam vlogo za novo osebno izkaznico? Trenutna mi namreč kmalu poteče.

Da. Informacije so na voljo na naši speltni strani.

III. Overitev lastnoročnih podpisov, prepisov in kopij

 

1. Ali lahko na veleposlaništvu overim svoj podpis na pooblastilu? Kaj pa fotokopijo/prepis dokumenta?

 

Da, na veleposlaništvu lahko za potrebe upravnih postopkov overimo vaš podpis na pooblastilu oz. drugih dokumentih (razen na tistih, ki imajo civilnopravne posledice, npr. kupoprodajna pogodba za nepremičnino), pa tudi fotokopije ali prepise dokumentov.

Takšna overitev je enakovredna notarski overitvi lastnoročnega podpisa, prepisa ali kopije, vendar zgolj v upravnih postopkih.

 

Za overovitev podpisa, kopije ali prepisa se morate osebno zglasiti na veleposlaništvu in s seboj prinesti originalni dokument ter osebni dokument (osebna izkaznica, potni list).

 

V primeru overitve podpisa se lahko podpišete pred uradno osebo na veleposlaništvu ali pa podpis na dokumentu priznate kot svojega.

2. Na veleposlaništvu lahko overite podpis na dokumentih, razen na tistih, ki imajo civilnopravne posledice, npr. kupoprodajna pogodba za nepremičnino. Torej ni možno overiti podpisa na kupoprodajni pogodbi za avto ali pa na darilni pogodbi. Sem prav razumel/a?

 

Kupoprodajna pogodba za nepremičnino ima civilnopravne posledice (sprememba v katastrski knjigi itd.), zato jo je potrebno overiti pri notarju. Kupoprodajna pogodba za avto pa nima nobenih civilnopravnih posledic - gre zgolj za upravni postopek, zato to pogodbo lahko overite na veleposlaništvu.

IV. Posredovanje izpiskov iz matičnih knjig iz Slovenije oz. posredovanje izpiskov iz belgijskih/luksemburških matičnih knjig v Slovenijo

 

1. Sem slovenski državljan in se želim poročiti v Belgiji. Katere dokumente potrebujem?

Predlagamo vam, da se obrnete na občinski urad v občini, v kateri se boste poročili. Običajno so za poroko potrebni naslednji dokumenti:

1. izpisek iz rojstne matične knjige (najbolje na mednarodnem obrazcu - s tem se izognete žigu Apostille in uradnemu prevodu),

2. identifikacijski dokument (potni list/osebna izkaznica),

3. dokazilo o državljanstvu (običajno zadostuje slovenski potni list, saj se ta izdaja le slovenskim državljanom),

4. potrdilo o samskem stanu ali o razveljavitvi prejšnje zakonske zveze,

5. potrdilo o stalnem prebivališču,

6. Potrdilo "Coutume" (tj. o priznavanju porokem, sklenjene v tujini, s strani Republike Slovenije).

 

Vse naštete dokumente lahko naročite oz. dobite na našem veleposlaništvu.

2. Poročila sva se v Belgiji, ali lahko naknadni vpis poroke v Sloveniji opraviva na veleposlaništvu?

Da, za naknadni vpis zakonske zveze, sklenjene v Belgiji/Luksemburgu, morate predložiti izpisek iz matične knjige porok na mednarodnem obrazcu ALI originalni izpisek, opremljen z žigom Apostille in uradnim prevodom v slovenski jezik. S seboj prinesite še osebni dokument (potni list ali osebno izkaznico). Posredovanje izpiska v Republiko Slovenijo je oproščeno takse.

3. Potrebujem rojstni list iz Slovenije, da uredim zadeve v Luksemburgu/Belgiji. Rojen/a sem v Sloveniji. Ali lahko rojstni list dobim pri vas?

 

Da, izpisek iz rojstne matične knjige Republike Slovenije lahko naročite preko našega veleposlaništva. Na veleposlaništvu se je potrebno zglasiti osebno in oddati vlogo ter plačati konzularno takso v višini 24 €.

4. V kratkem se poročim v Belgiji/Luksemburgu in potrebujem potrdilo o samskem stanu in Certificat de coutume. Ali lahko oboje dobim na veleposlaništvu?

 

Da, potrdilo o samskem stanu lahko naročite preko našega veleposlaništva. Na veleposlaništvu se je potrebno zglasiti osebno in oddati vlogo. Ko iz Republike Slovenije prejmemo potrdilo o samskem stanu, vam na podlagi tega dokumenta sestavimo potrdilo o samskem stanu in Certificat de coutume v francoskem/nizozemskem jeziku.

V. Potovanje otrok

1. Otrok bo potoval sam/v spremstvu neke druge osebe. Ali za to potrebuje overjeno dovoljenje zakonitega zastopnika?

V Uradnem listu RS, št. 41/2009 je bila objavljena novela Zakona o potnih listinah, ki ukinja dovoljenja zakonitega zastopnika za otroke do dopolnjenega 15 leta starosti, ki v tujino ali iz tujine potujejo brez spremstva zakonitega zastopnika. Z dnem uveljavitve zakona, 16. 6. 2009, postopka potrjevanja dovoljenj zakonitega zastopnika na upravnih enotah/veleposlaništvih ni več. Enako velja za sezname otrok, ki potujejo brez spremstva zakonitega zastopnika v organiziranih skupinah.

VI. Izogib dvojnemu obdavčevanju

1. Na banki v Belgiji/Luksemburgu mi poleg davka "précompte mobilier" z mojega varčevalnega računa avtomatično trgajo tudi "prélevement pour l'Etat de Résidence", ki znaša 20 %. 

Ker ostajam slovenski davčni zavezanec, me zanima, kaj je potrebno urediti, da bi v prihodnje plačal/a ta davek v Sloveniji.

Na naslednji spletni strani boste našli obrazložitve glede vašega problema: http://www.durs.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodno_obdavcevanje/konvencije_o_izogibanju_dvojnega_obdavcevanja_dohodka_in_premozenja/.

VII. ZDRAVSTVENA OSKRBA

1. Zanima me, kje lahko dobim seznam slovensko ali vsaj angleško govorečih zdravnikov v Belgiji?

Zdravnike in bolnišnice lahko poiščete na rumenih straneh (http://www.infobel.com/fr/belgium/business.aspx?q=Docteurs%20en%20Médecine%201000%20Belgique). Iščete lahko pod "Docteurs en Médecine".

 

Zdravnika, ki menda obvladata slovenski jezik:

- zdravnik splosne medicine dr. Milan ROEX, Vogelensangstraat 89, Anderlecht, tel. 02 522 74 54 (zdravnica je tudi njegova hči, vendar menda govori slovensko le nekaj besed),

- zobozdravnik dr. Erik VOLCANSEK, Av. Albert 217, Forest, tel. 02 346 22 44.

 

Predlagamo vam seznam zdravnikov, ki ga je pripravilo veleposlaništvo ZDA - http://photos.state.gov/libraries/belgium/8548/cons/Doctor%20list%202010%20update%201.pdf.

 

Dodatne informacije o zdravstveni oskrbi so na voljo na spletnih straneh:

http://brussels.angloinfo.com/information/29/em_no.asp

http://www.expatica.com/be/healthcare-belgium.html

http://www.belgium.be/en/health/index.jsp ali

http://www.belgium.be/fr/sante/index.jsp

 

VIII. Razno

1. Kdaj so uradne ure veleposlaništva?

Za obisk v konzularni pisarni se je potrebno predhodno najaviti na vbr(at)gov.si 

2. Kje je veleposlaništvo?

Rue du Commerce 44
1000 Bruselj 
Belgija

(najbližja metro postaja: Trone) 

3. Ali lahko plačam konzularne takse s kreditno ali bančno kartico?

Konzularnih taks zaenkrat ni mogoče plačevati s kreditno ali bančno kartico. 

4. Koliko znašajo konzularne takse?

 

OPRAVILOTAKSA od 20. 11. 2010 do 30. 6. 2011TAKSA od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011TAKSA od 1. 1. 2012 daljeTARIFNA ŠT.
VLOGA - za prošnje in druge vloge pri DKP RS v tujini, za katere ni predpisana posebna taksa    
vloga11 €12 €13 €55.1
naslednja vloga v isti zadevi5 €6 €6 €55.2
VROČITEV - pisnih prošenj taksnih zavezancev organom RS ali za vročanje odločb organov RS taksnim zavezancem ter za vročanje odločb tujim oblastvenim organom zainteresiranim    
vročitev po Evropi5 €6 €6 €56.a
vročitev izven Evrope11 €12 €13 €56.b
DRŽAVLJANSTVO    Opombe k tar. št. 60:
sprejem v državljanstvo295 €320 €354 €60.11) Za člane iste družine se štejejo vlagatelja ter njuni otroci, katere sta po predpisu, ki ureja družinska razmerja, dolžna preživljati.
odpust iz državljanstva295 €320 €354 €60.12) Če gre za sočasen sprejem članov iste družine v državljanstvo, za sočasen odpust ali za sočasno ugotovitev odreka državljanstva za člane iste družine, se plača za vse družinske člane ena sama taksa.
ugotovitev državljanstva142 €154 €181 €60.23) Če se plača taksa za overitev podpisa po tej tarifni številki, se taksa za overitev podpisa ne plača po tarifni št. 75.
priglasitev v državljanstvo do 36. leta11 € + vročitev 12 € + vročitev 13 € + vročitev 55 + 56
PREBIVALIŠČE    
odjava, prijava prebivališčatakse prosto  28. člen
vpis novega stalnega prebivališča v veljaven PLtakse prosto  28. člen
POTRDILA, IZPISKI    
posredovanje izpiskov iz RMK, PMK, MKU v RStakse prosto  28.člen
posredovanje izpiska iz RMK - zaradi priglasitve v državljanstvo do 36. leta11 € + vročitev 12 € + vročitev 13 € + vročitev 55 + 56
posredovanje izpiska iz RMK - zaradi naknadnega vpisa rojstva - oba starša državljana RStakse prosto  28.členZa vpis rojstva ni takse, vendar pa je potrebno plačati takso za izpisek iz rojstne matične knjige RS (slovenski rojstni list), ki ga iz RS pošljejo upravne enote na veleposlaništvo po končanem vpisu rojstva, v kolikor stranka izrecno ne zahteva, da izpiska ne potrebuje. 
pridobitev izpiskov iz RMK,PMK,MKU iz RS in vročitev stranki11 € + 2x vročitev12 € + 2x vročitev13 € + 2x vročitev55 + 56
pridobitev izpiskov iz tujine + plačilo takse tujim organom - če to zahtevajo10 € + vročitev  + plačilo tujim organom11 € + vročitev  + plačilo tujim organom13 € + vročitev  + plačilo tujim organom55 + 56
posredovanje izjave o spremembi osebnega imena po poroki, če ta ni razviden iz PMK11 € + vročitev 12 € + vročitev 13 € + vročitev 55 + 56
pridobitev potrdila o samskem stanu11 € + vročitev 12 € + vročitev 13 € + vročitev 55 + 56
izdaja potrdila, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze33 €36 €38 €72
izdaja potrdila o živetju slovenskega državljanatakse prosto  28. člen
vloga za spremembo osebnega imena z odločbo44 €48 €51 €61.1
naslednja vloga za spremembo osebnega imena88 €96 €102 €61.2
izdaja potrdil za DDV, carinskih potrdil30 €32 €35 €65
spremnica za prenos posmrtnih ostankov12 €13 €14 €64
deponiranje podpisa in pečata notarja pri DKP94 €102 €110 €77
sestava pooblastila12 €13 €14 €71
sestavitev oporoke na DKP59 €64 €69 €69.a
sestavitev oporoke izven DKP95 €103 €111 €69.b
preklic oporoke30 €32 €35 €69.c
dopolnitev oporoke47 €51 €55 €69.č
sestavitev pogodbe na DKP47 €51 €55 €70
sestava druge listine ali potrdila na zahtevo stranke33 €36 €38 €72
     
OVERITVE    
prepis ali fotokopija, narejena na DKP, + overitev, prva stran12 €13 €14 €66.aOpomba k tar. št. 66: za več izvodov istega prepisa ali fotokopije z overitvijo se plača polna taksa samo za prvi izvod, za vsak nadaljnji izvod polovica takse iz tarifne številke 66.
prepis ali fotokopija, narejena na DKP - vsaka naslednja stran5 €6 €6 €66.b
overitev potrdila o živetju tujega državljana16 €18 €19 €75
overitev fotokopije (naredi stranka) - prva stran12 €13 €14 €67.a
overitev fotokopije (naredi stranka) - vsaka naslednja stran5 €6 €6 €67.b
overitev prevoda12 €13 €14 €68.1
prevod in overitev prevoda/na stran (naredi DKP)30 €32 €35 €68.2
overitev potrdila o zdravstveni neoporečnosti21 €23 €24 €73
overitev potrdila o poreklu blaga, overitev računov ali kakšne druge listine, s katero se potrjuje poreklo blaga ali upravičenost kakšenga blaga do posebnega varstva porekla ali imena38 €41 €45 €74
overitev podpisa na zasebni listini16 €18 €19 €75Opomba: taksa po tar. št. 75 se plača za overitev vsakega podpisa na listini.
overitev tujega uradnega podpisa in pečata (deponiranega)12 €13 €14 €76
 
POTNI LISTI    Opombe k tar. št. 57:
vloga za izdajo PL5 €6 €6 €57.h1) Organ, ki izda PL za vrnitev, sme prosilca glede na njegovo premoženjsko stanje ali druge okoliščine oprostiti plačila takse.
PL z veljavnostjo 1 leto35 €38 €41 €57.a2) V primeru izdaje evropskega PL za vrnitev (ETD) ne velja oprostitev takse zaradi upoštevanja premoženjskega stanja taksnega zavezanca.
PL  z veljavnostjo 3 let44 €47 €51 €57.b3) Če taksni zavezanec za takso iz točk 57.f in 57.g dokaže, da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo, plača za izdajo samo takso iz točk 57 a, b, c in č.
PL z veljavnostjo 5 let60 €65 €70 €57.c4) Ob reklamaciji potne listine zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika PL, se za vlogo in za izdajo PL taksa iz točk 57 a, b, c, č in h ne plača. 
PL z veljavnostjo 10 let93 €100 €109 €57.č5) Za vlogo in za izdajo PL, s katerim se nadomesti star PL zaradi spremembe naslova, ki je posledica ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe uličnega sistema, preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali preštevilčenja hišne številke, če vpis spremembe naslova v PL ni več mogoč, se taksa iz tarife 57. a, b, c, č in h ne plača. 
PL za vrnitev11 €12 €13 €57.d6) Za vlogo in za izdajo PL v drugih nujnih primerih, ki niso navedeni kot nujni v zakonu, ki ureja potne listine, se plača taksa v višini tarife 57. a, b, c, č in h, povišana za 50 %.
evropski PL za vrnitev11 €12 €13 €57.e
za izdajo novega PL ob prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi PL zaradi neprimernega ravnanja imetnika se plača 2x vrednost takse iz točk 57. a, b, c in č   57.f 
za izdajo novega PL ob vsaki naslednji pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi PL zaradi neprimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let pred vložitvijo vloge se plača 4x vrednost takse iz točk  57. a, b, c in č   57.g
PL za tujce55 €60 €60 €59
naznanitev pogrešitve PLtakse prosto   
OSEBNE IZKAZNICE    Opombe k tar. št. 58:
OI z veljavnostjo 1 leto31 €31 €31 €58.a1) Če taksni zavezanec za takso iz točk 58.d in 58.e dokaže, da je z OI ravnal z dolžno skrbnostjo, plača za izdajo samo takso iz točk 58 a, b, c in č.
OI  z veljavnostjo 3 let38 €38 €38 €58.b2) Ob reklamaciji potne listine zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika OI, se za vlogo in za izdajo OI taksa iz točk 58 a, b, c, č in f ne plača. 
OI z veljavnostjo 5 let54 €54 €54 €58.c3) Za vlogo in za izdajo OI, s katero se nadomesti stara OI zaradi spremembe naslova, ki je posledica ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe uličnega sistema, preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali preštevilčenja hišne številke, se taksa iz tarife 58. a, b, c, č in f ne plača. 
OI z veljavnostjo 10 let70 €70 €70 €58.č4) Za vlogo in za izdajo OI v drugih nujnih primerih, ki niso navedeni kot nujni v zakonu, ki ureja osebno izkaznico, se plača taksa v višini tarife 57. a, b, c, č in f, povišana za 50 %.
za izdajo nove OI ob prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi OI zaradi neprimernega ravnanja imetnika se plača 2x vrednost takse iz točk 58. a, b, c in č   58.d
za izdajo OI ob vsaki naslednji pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi OI zaradi neprimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let pred vložitvijo vloge se plača 4x vrednost takse iz točk 58. a, b, c in č   58.e
vloga za izdajo OI5 €6 €6 €58.f
naznanitev pogrešitvetakse prosto   
VIZUMI *sistem Vizis avtomatično poda takso    
vizumska taksa normalna60 €   
Vizum D66 €71 €77 €62.2
vizumska taksa olajšave35 €   
pritožba na zavrnitev vizuma153 €153 €153 €63
vizumska taksa gratistakse prosto   
DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE    
prvo87 €94 €102 €62.1
ZAPUŠČINSKE ZADEVE    
sestavitev zapisnika na DKP/1. stran30 €32 €35 €78.1a
sestavitev zapisnika na DKP/vsaka naslednja stran4 €5 €5 €78.1b
uradna opravila zunaj prostorov DKP/uro dela83 €90 €97 €78.2
popis zapuščine s cenitvijo/posamezno cenitev, izvid95 € +1 % ocenjene vrednosti103 € +1 % ocenjene vrednosti111 € +1 % ocenjene vrednosti78.3 + 78.3aOpomba: za popis zapuščine ali za izvid brez cenitve ali brez navedbe vrednosti se plača samo taksa iz točke 78.3.
upravljanje zapuščine, premoženja; od čistega dohodka6 %6 %6 %78.4