Veleposlaništvo RS Bruselj /Konzularne informacije /Pogosto zastavljena vprašanja /

Pogosta vprašanja

I. VPIS ROJSTVA IN PRIGLASITEV V DRŽAVLJANSTVO RS

1. V Belgiji/Luksemburgu se nama je rodil otrok - ali je mogoče zadeve v zvezi z naknadnim vpisom rojstva in priglasitvijo v državljanstvo Republike Slovenije urediti na veleposlaništvu? Oba starša sva slovenska državljana.

Naknadni vpis rojstva in priglasitev v državljanstvo je mogoče urediti neposredno na našem veleposlaništvu v času uradnih ur.

Za vpis rojstva ter priglasitev v državljanstvo je potrebno priložiti naslednje dokumente:

- izpisek iz matične knjige rojstev za otroka, izdan v Belgiji/Luksemburgu, in sicer na mednarodnem obrazcu, ALI izpisek iz rojstne matične knjige v francoskem/nizozemskem jeziku z žigom Apostille (žig dobite na ministrstvu za zunanje zadeve Belgije/Luksemburga) in uradnim prevodom;

- identifikacijski dokument (potni list ali osebna izkaznica) za starša;

- zapisnik o priznanju očetovstva, če starša nista poročena; zapisnik sestavimo na veleposlaništvu ob prisotnosti obeh staršev oz. lahko predložite originalni zapisnik, ki ste ga prejeli na belgijski/luksemburški občini, opremljen z žigom Apostille (žig dobite na ministrstvu za zunanje zadeve Belgije/Luksemburga) in prevodom.

- izpisek iz matične knjige porok za starša, v kolikor poroke v tujini še nista prijavila v Sloveniji; izpiski iz matičnih knjig tujih držav morajo biti izdani v skladu z določili Pariške konvencije (1956) o izdajanju določenih izpiskov iz matičnih knjig za tujino ali Dunajske konvencije (1976) o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih (op. Belgija in Luksemburg sta pristopnici k obema konvencijama), to pomeni na mednarodnem obrazcu, sicer je potreben njihov prevod in overitev (APOSTILLE).

2. V Belgiji/Luksemburgu se nama je rodil otrok. Eden od staršev je slovenski državljan, drugi je tujec. Katere dokumente je potrebno predložiti za vpis in priglasitev otroka v državljanstvo?

Za naknadni vpis rojstva ter priglasitev v državljanstvo je potrebno priložiti dokumente, navedene pri 1. vprašanju. Poleg teh je potrebno predložiti še potni list za očeta ali mater, ki ni slovenski državljan.

3. Ali morava na veleposlaništvo za vpis rojstva priti oba starša in otrok ali lahko vpis rojstva uredi le eden od staršev?

Vpis rojstva v državljanstvo lahko izvede le eden od staršev, v kolikor je slovenski državljan in je poročen oziroma ima s seboj uradno priznanje očetovstva, ki ga izda belgijski/luksemburški občinski organ, opremljen z žigom Apostille ter prevodom v slovenski jezik. Otroka v nobenem primeru ni potrebno pripeljati s seboj na veleposlaništvo.

4. V Belgiji/Luksemburgu se nama je pred kratkim rodil otrok. Nujno potrebujemo potni list, saj odpotujemo čez teden dni z letalom.

Če otrokovo rojstvo še ni bilo vpisano v Sloveniji in otrok še nima slovenskega državljanstva, potem je potrebno najprej urediti vpis rojstva in priglasitev v državljanstvo. Za naknadni vpis rojstva otroka je potrebno predložiti dokumentacijo, navedeno pod vprašanjema št. 1 in 2.

Ko upravna enota v Sloveniji zaključi postopek naknadnega vpisa rojstva, veleposlaništvo začne z obravnavo vloge za potni list. Potni list je običajno izdelan v sedmih dneh, v kolikor je predložena fotografija skladna z zahtevanimi standardi.

Postopek vpisa rojstva in priglasitve v državljanstvo preda veleposlaništvo v urejanje pristojni upravni enoti v Sloveniji, zato vam svetujemo, da postopek vpisa rojstva in priglasitve otroka v državljanstvo pričnete najmanj tri tedne dni pred želenim potovanjem.

5. Ali lahko potujem po državah Evropske unije z otrokom, ki se je rodil v Belgiji/Luksemburgu, njegovega rojstva pa še nismo vpisali na veleposlaništvu oziroma na upravni enoti v Sloveniji? S seboj na potovanje bi vzeli otrokov rojstni list na mednarodnem obrazcu.

Rojstni list na mednarodnem obrazcu ni niti potovalni dokument niti identifikacijski dokument. Državljani Evropske unije potrebujejo tudi za potovanje po Evropski uniji potovalni dokument, to je potni list oz. osebna izkaznica. Svetujemo vam, da z naknadnim vpisom rojstva in priglasitvijo v državljanstvo ne odlašate in zadevo uredite v najkrajšem možnem času.

6. Ali je mogoče za slovenskega otroka, rojenega v Belgiji, dobiti belgijski potovalni dokument?

Belgijski potovalni dokument za otroke je namenjen belgijskim državljanom, mlajšim od 12 let.

7. Rodil se nama je otrok. Rada bi ga priglasila v slovensko državljanstvo, vendar se bojiva, da bo potem težava pri pridobitvi belgijskega/luksemburškega državljanstva za otroka. Moj zakonec je namreč Belgijec/Luksemburžan in bi želel, da bi otrok imel tudi belgijsko/luksemburško državljanstvo. Ali bo moj otrok lahko imel dvojno državljanstvo?

Slovenija dovoljuje dvojno državljanstvo po načelu reciprocitete. To pomeni, da ima lahko oseba poleg tujega tudi slovensko državljanstvo, v kolikor tuja država sama dovoljuje dvojno državljanstvo. Tako Belgija kot Luksemburg dovoljujeta dvojno državljanstvo, zato bo vaš otrok lahko imel poleg slovenskega tudi belgijsko/luksemburško državljanstvo.

8. Koliko znaša konzularna taksa za naknadni vpis rojstva in priglasitev v državljanstvo otroka na veleposlaništvu?

Konzularne takse:

- naknadni vpis rojstva (oba slovenska državljana): takse prosto

- priglasitev rojstva otoka (en slovenski državlja): 13 EUR 

II. POTNI LIST IN OSEBNA IZKAZNICA

1. Katere dokumente moram predložiti ob vlogi za nov potni list?

Za nov potni list je potrebno predložiti naslednje:

  • biometrično fotografijo (prosimo, preberite nove specifikacije)
  • star potni list* (v kolikor ga imate; če ta še ni bil izdan, pa veljavno javno listino s - fotografijo ali drugi dokument za dokazovanje istovetnosti, npr. rojstni list),
  • vlogo za potni list (izpolnite jo na veleposlaništvu).

  *V kolikor svoj star potni list še potrebujete do izdaje novega, ga lahko obdržite do prejema novega potnega lista. 

Več o pridobitvi novega potnega lista na veleposlaništvu

 

2. Ali se moram na veleposlaništvu zglasiti osebno, če želim nov potni list?

Da, vlogo mora državljan vložiti osebno, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo; na vlogo se mora tudi podpisati, uradna oseba pa državljanu, staremu 12 let ali več, odvzame prstna odtisa. Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let (in ki ni sklenila zakonske zveze), vlogo poda zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti na veleposlaništvu navzoč (izjema so dojenčki in mlajši otroci, ki se še ne znajo podpisati).

3. Moj otrok potrebuje potni list. Ali ga moram pripeljati s seboj?

Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let (in ki ni sklenila zakonske zveze), vlogo poda zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti na veleposlaništvu navzoč (izjema so dojenčki in mlajši otroci, ki se še ne znajo podpisati).

4. Kakšne in koliko fotografij moram predložiti vlogi za nov potni list?

Vlogi za nov potni list je potrebno predložiti eno biometrično fotografijo. Specifikacije za tovrstno fotografijo so na voljo na spletni strani: http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SOJ/word/PRIMERNA_FOTOGRAFIJA.pdf

5. Kako lahko podaljšam potni list?

Veljavnosti potnega lista ni mogoče podaljšati, oddate lahko le vlogo za nov potni list. Postopek za oddajo vloge za nov potni list je opisan pod vprašanjema 1 in 2.

6. V potnem listu mi je zmanjkalo strani, ali mi lahko v potni list dodate liste in koliko časa potrebujete za to?

V potni list ni mogoče dodati novih strani. Če je potni list poln, je potrebno narediti novega.

7. Zamenjal/a sem naslov stalnega prebivališča, kako zamenjam naslov v potnem listu oz. osebni izkaznici?

POTNI LIST:

V kolikor ste spremembo stalnega bivališča že opravili na upravni enoti v Sloveniji ali na veleposlaništvu, potem lahko tudi na veleposlaništvu skupaj z vlogo za spremembo naslova v potnem listu oddate še potni list. Postopek spremembe naslova v potnem listu traja približno en mesec. Ta postopek lahko izvedemo, v kolikor je še dovolj prostora v PL v rubriki "naslov". 

V kolikor tega prostora ni, potem je potrebno zaprositi za nov potni list.

OSEBNA IZKAZNICA:

Pri zamenjavi naslova na osebni izkaznici je možno le zaprositi za novo, saj zgoraj opisan postopek ni možen.

8. Potni list/osebno izkaznico so mi ukradli oz. sem jo izgubil, v Slovenijo potujem še danes. Kaj lahko uredim na veleposlaništvu?

V kolikor so vam ukradli ali pa ste izgubili potni list oz. osebno izkaznico in/ali druge dokumente, je potrebno krajo/pogrešitev najprej prijaviti na belgijski/luksemburški policijski postaji, kjer vam bodo izdali policijski zapisnik. Na veleposlaništvu lahko - ob predložitvi originalnega policijskega zapisnika - prekličemo ukraden potni list ali/in osebno izkaznico ter izdelamo potni list za vrnitev. Za potni list za vrnitev boste morali izpolniti zahtevek ter predložiti (eno) fotografijo, ne nujno biometrično, vendar tako, ki odraža dejansko stanje.

V kolikor so vam poleg potnega lista in osebne izkaznice ukradli tudi druge dokumente, jih boste morali preklicati v Sloveniji, od tega vozniško ter prometno dovoljenje neposredno na upravni enoti.

Za nujne konzularne zadeve (kraja dokumentov - nadomestni potovalni dokumenti) izven delovnega časa veleposlaništva lahko pokličete na dežurni telefon +32 494 336 3969.

9. Osebna stran v potnem listu je izpadla iz potnega lista. Ali jo lahko prilepim? Ali mislite, da me bodo na letališču spustili na letalo? Oz. kaj lahko storim?

Predlagamo, da vaš trenutni potni list zamenjate z novim. Osebne strani oz. drugih strani se ne sme lepiti v potni list, prav tako ne priporočamo potovanja s poškodovanim potnim listom.

Za zamenjavo potnega lista se morate osebno zglasiti na veleposlaništvu, izpolniti vlogo, predložiti svoj star potni list in biometrično fotografijo.

10. Ali lahko s svojim rdečim potni listom, ki ni biometričen, potujem v ZDA?

Da, vsi stari rdeči slovenski potni listi ostanejo veljavni do njihovega poteka, z njimi je prav tako mogoče potovati v ZDA, zato slovenskim državljanom potnih listov ni potrebno zamenjati, razen če to želijo.

11. Ali lahko na veleposlaništvu podam vlogo za novo osebno izkaznico? Trenutna mi namreč kmalu poteče.

Da. Informacije so na voljo na naši spletni strani.

III. UPRAVNE OVERITVE PODPISOV IN FOTOKOPIJ 

1. Ali lahko na veleposlaništvu overim svoj podpis na pooblastilu? Kaj pa fotokopijo dokumenta?

Da, na veleposlaništvu lahko za potrebe upravnih postopkov overimo vaš podpis na pooblastilu oz. drugih dokumentih (razen na tistih, ki imajo civilnopravne posledice, npr. kupoprodajna pogodba za nepremičnino), pa tudi fotokopije dokumentov.

Takšna upravna overitev veleposlaništva je enakovredna upravni overitvi lastnoročnega podpisa ali fotokopije, ki jo opravi notar za potrebe v upravnih postopkih.

Za overovitev podpisa na zasebni ali javni listini oz. fotokopije se je potrebno osebno zglasiti na veleposlaništvu in s seboj prinesti originalni dokument ter osebni dokument (osebna izkaznica, potni list)

V primeru overitve podpisa se lahko podpišete pred uradno osebo na veleposlaništvu ali pa podpis na dokumentu priznate kot svojega.

2. Na veleposlaništvu lahko overite podpis na dokumentih, razen na tistih, ki imajo civilnopravne posledice, npr. kupoprodajna pogodba za nepremičnino. Torej ni možno overiti podpisa na kupoprodajni pogodbi za avto ali pa na darilni pogodbi. Sem prav razumel/a?

Kupoprodajna pogodba za nepremičnino ima civilnopravne posledice (sprememba v katastrski knjigi itd.), zato jo je potrebno overiti pri notarju. Kupoprodajna pogodba za avto pa nima nobenih civilnopravnih posledic - gre zgolj za upravni postopek, zato to pogodbo lahko overite na veleposlaništvu.

IV. POSREDOVANJE IZPISKOV IZ MATIČNIH KNJIGIZ SLOVENIJE OZ. POSREDOVANJE IZPISKOV IZ BELGIJSKIH/LUKSEMBURŠKIH MATIČNIH KNJIG V SLOVENIJO

1. Sem slovenski državljan in se želim poročiti v Belgiji. Katere dokumente potrebujem?

Predlagamo vam, da se obrnete na občinski urad v občini, v kateri boste sklenili zakonsko zvezo.

Običajno so za poroko potrebni naslednji dokumenti (opozorilo: to ni uraden spisek dokumentov za sklenitev zakonske zveze v Belgiji):

1. izpisek iz rojstne matične knjige (najbolje na mednarodnem obrazcu - s tem se izognete žigu Apostille in uradnemu prevodu),

2. identifikacijski dokument (potni list/osebna izkaznica),

3. dokazilo o državljanstvu (običajno zadostuje slovenski potni list, saj se ta izdaja le slovenskim državljanom),

4. potrdilo o samskem stanu ali o razveljavitvi prejšnje zakonske zveze,

5. potrdilo o stalnem prebivališču,

6. Potrdilo "Coutume" (tj. o priznavanju poroke, sklenjene v tujini, s strani Republike Slovenije).

Vse naštete dokumente lahko naročite oz. dobite na našem veleposlaništvu.

2. Poročila sva se v Belgiji, ali lahko naknadni vpis poroke v Sloveniji opraviva na veleposlaništvu?

Da, za naknadni vpis zakonske zveze, sklenjene v Belgiji/Luksemburgu, morate predložiti izpisek iz matične knjige porok na mednarodnem obrazcu ALI originalni izpisek, opremljen z žigom Apostille in uradnim prevodom v slovenski jezik. S seboj prinesite še osebni dokument (potni list ali osebno izkaznico). Prav tako je potrebno podpisati izjavo o uporabi priimka po sklenitvi zakonske zveze.

Posredovanje izpiska v Republiko Slovenijo je oproščeno takse.

3. Potrebujem rojstni list iz Slovenije, da uredim zadeve v Luksemburgu/Belgiji. Rojen/a sem v Sloveniji. Ali lahko rojstni list dobim pri vas?

Da, izpisek iz rojstne matične knjige Republike Slovenije lahko naročite preko našega veleposlaništva. Na veleposlaništvu se je potrebno zglasiti osebno in oddati vlogo ter plačati konzularno takso v višini 19 EUR.

4. V kratkem se poročim v Belgiji/Luksemburgu in potrebujem potrdilo o samskem stanu in Certificat de coutume. Ali lahko oboje dobim na veleposlaništvu?

Da, potrdilo o samskem stanu lahko naročite preko našega veleposlaništva. Na veleposlaništvu se je potrebno zglasiti osebno in oddati vlogo. Ko iz Republike Slovenije prejmemo potrdilo o samskem stanu, vam na podlagi tega dokumenta sestavimo potrdilo o samskem stanu in Certificat de coutume v francoskem/nizozemskem jeziku.

V. POTOVANJE OTROK

1. Otrok bo potoval sam/v spremstvu neke druge osebe. Ali za to potrebuje overjeno dovoljenje zakonitega zastopnika?

V Uradnem listu RS, št. 41/2009 je bila objavljena novela Zakona o potnih listinah, ki ukinja dovoljenja zakonitega zastopnika za otroke do dopolnjenega 15 leta starosti, ki v tujino ali iz tujine potujejo brez spremstva zakonitega zastopnika. Z dnem uveljavitve zakona, 16. 6. 2009, postopka potrjevanja dovoljenj zakonitega zastopnika na upravnih enotah/veleposlaništvih ni več. Enako velja za sezname otrok, ki potujejo brez spremstva zakonitega zastopnika v organiziranih skupinah.

VI. IZOGIB DVOJNEMU OBDAVČENJU

1. Na banki v Belgiji/Luksemburgu mi poleg davka "précompte mobilier" z mojega varčevalnega računa avtomatično trgajo tudi "prélevement pour l'Etat de Résidence", ki znaša 20 %.  Ker ostajam slovenski davčni zavezanec, me zanima, kaj je potrebno urediti, da bi v prihodnje plačal/a ta davek v Sloveniji.

Na naslednji spletni strani boste našli obrazložitve glede vašega problema: http://www.durs.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodno_obdavcevanje/konvencije_o_izogibanju_dvojnega_obdavcevanja_dohodka_in_premozenja/.

VII. ZDRAVSTVENA OSKRBA

1. Zanima me, kje lahko dobim seznam slovensko ali vsaj angleško govorečih zdravnikov v Belgiji?

Zdravnike in bolnišnice lahko poiščete na rumenih straneh (http://www.infobel.com/fr/belgium/business.aspx?q=Docteurs%20en%20Médecine%201000%20Belgique). Iščete lahko pod "Docteurs en Médecine".

Predlagamo vam seznam zdravnikov, ki ga je pripravilo veleposlaništvo ZDA http://photos.state.gov/libraries/belgium/8548/cons/Doctor%20list%202010%20update%201.pdf.

Dodatne informacije o zdravstveni oskrbi so na voljo na spletnih straneh:

http://brussels.angloinfo.com/information/29/em_no.asp

http://www.expatica.com/be/healthcare-belgium.html

http://www.belgium.be/en/health/index.jsp ali

http://www.belgium.be/fr/sante/index.jsp

Veleposlaništvo za storitve zdravnikov ne odgovarja.

 

VIII. RAZNO

1. Kdaj so uradne ure veleposlaništva?

Uradne ure konzularnega oddelka veleposlaništva:

ponedeljek:   10:00 - 13:00
 
torek:    10:00 - 13:00 in 14:00 - 16:00
 
četrtek:   10:00 - 13:00

Za termin se je potrebno najaviti vsaj dva delovna dneva pred prihodom na telefonsko številko konzularnega oddelka veleposlaništva + 32 2 213 63 49 oz. na elektronski naslov sloembassy.brussels(at)gov.si.

Za termin se je glede na delovne obveznosti veleposlaništva in nujnost primera mogoče dogovoriti tudi izven uradnih ur.

2. Kje se nahaja veleposlaništvo?

Boulevard du Régent 45-46/Regentlaan 45-46
BE 1000 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

(najbližja metro postaja: Arts-Loi) 

3. Ali lahko plačam konzularne takse s kreditno ali bančno kartico?

Konzularnih taks zaenkrat ni mogoče plačevati s kreditno ali bančno kartico. Konzularne takse se poravnajo z nakazilom na račun veleposlaništva. Informacije o računu vam lahko posredujemo po elektronski pošti.

4. Ali lahko na veleposlaništvu zaprosim za digitalno potrdilo SIGEN-CA?

Na veleposlaništvu lahko oddate vlogo za digitalno potrdilo SIGEN-CA. Predlagamo, da prinesete že izpolnjen obrazec (na obrazcu za fizične osebe mora biti tudi prostor za žig veleposlaništva).

Za storitev je predvidena konzularna taksa v višini 13 EUR.

Obrazec je dosegljiv na spletni strani https://www.si-trust.gov.si/sl/obrazci/sigen-ca/sl/fizicne-osebe/zahtevek-za-pridobitev-potrdila-za-drzavljane-rs-v-tujini/

5. Ali veleposlaništvo opravlja konzularne storitve tudi izven sedeža veleposlaništva?

Veleposlaništvo v omejenem obsegu opravlja tudi konzularne naloge in storitve izven sedeža veleposlaništva. Štirikrat na leto organizira konzularne ure v Luksemburgu. Takrat lahko stranke v Luksemburgu opravijo nekatere storitve. Informacije o konzularnih urah v Luksemburgu najdete tukaj.

6. Ali se lahko naročim na novice in vabila na dogodke veleposlaništva?

Seveda, vendar pa če bi želeli prejemati obvestila, novice in vabila na dogodke veleposlaništva, je zaradi zakonodaje o varovanju osebnih podatkov potrebno vaše izrecno soglasje. Vse informacije o tem lahko dobite tudi na telefonski številki + 32 2 213 63 49 oz. na elektronskem naslovu sloembassy.brussels(at)gov.si.

7. Zanima me, ali lahko kakšne postopke opravim tudi po elektronski poti?

Portal E-uprava nudi tudi slovenskim državljanom v tujini možnost urejanja nekaterih postopkov elektronsko. Za nekatere je potreben poseben digitalni certifikat SIGEN-CA, nekatere stvari pa je možno urediti tudi brez njega. Več informacij na portalu E-uprava.