Veleposlaništvo RS Bruselj /Konzularne informacije /Osebna izkaznica /

Pridobitev osebne izkaznice

Slovenski državljani, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko vlogo za izdajo nove osebne izkaznice vložijo tudi na veleposlaništvu. Vlogo mora državljan vložiti osebno, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo, na vlogo pa se mora tudi podpisati. Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let (in ki ni sklenila zakonske zveze), vlogo poda zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti na veleposlaništvu navzoč (izjema so dojenčki in otroci do 8. leta starosti).

Za novo osebno izkaznico je potrebno predložiti naslednje:

(1) biometrično fotografijo, ki odraža trenutno podobo (fotografija mora ustrezati tem specifikacijam);

V bližini veleposlaništva se med drugim nahaja fotografski studio Les Annees Lumiere, na naslovu Rue Franklin 4, 1000 Bruxelles. Odprto od ponedeljka do petka med 8.45 in 18.30, v soboto med 10.00 in 15.00 (www.lal.be).

V okolici veleposlaništva je še nekaj fotografov. Za biometrično fotografijo pa ni primerno uporabljati avtomatov (na metrojih, v trgovinah), ker standardi ne ustrezajo standardom za biometrično fotografijo slovenskih osebnih izkaznic.

Vse fotografe prosimo opozorite na specifikacije, ki se jih zahteva za biometrično fotografijo za slovenske osebne izkaznice. Če nosite očala, je potrebno paziti, da na fotografiji ni odseva iz njih. Obraz naj bo brez nasmeha, pogled usmerjen naravnost. Ozadje fotografije naj bo svetlo enobarvno, brez vzorcev, idealno je svetlo sivo ali svetlo modro ozadje. Za osebe s svetlimi lasmi je obvezna uporaba ozadja, ki ni belo. Fotografija ne sme biti poškodovana.

 

(2) staro osebno izkaznico (v kolikor je še nimate, pa veljavno javno listino s fotografijo ali drug dokument za dokazovanje istovetnosti, npr. rojstni list);

 

(3) vlogo za osebno izkaznico (izpolnite jo na veleposlaništvu).

 

Veljavnost osebne izkaznice:

- trajna osebna izkaznica za osebe nad 70. letom starosti,

- 10 let za odrasle osebe od 18. do 70. leta starosti,

- 5 let za otroke od 3. do 18. leta starosti,

- 3 leta za otroke do 3. leta starosti.

 

Takse:

- otroci do 3. leta starosti: 44 €* (strošek osebne izkaznice: 38 € + vloga 6 €),

- otroci od 3. do 18. leta: 60 €* (strošek osebne izkaznice: 54 € + vloga 6 €),

- odrasli: 76 €* (strošek osebne izkaznice: 70 € + vloga 6 €).

 

Naznanitev pogrešitve: takse prosto.