Veleposlaništvo RS Bruselj /Konzularne informacije /Vizumske informacije /

Splošne vizumske informacije

Vlogo za izdajo vizuma je potrebno oddati najmanj 15 koledarskih dni pred načrtovanim obiskom (to je običajni čas obravnave vloge) in ne več kot tri mesece pred začetkom načrtovanega obiska.

Za vizum se zaprosi osebno na veleposlaništvu.

Veleposlaništvo ne izdaja vabilnih pisem ali drugih potrdil za to, da se prosilci osebno zglasijo na veleposlaništvu.

Več informacij o vizumskih postopkih:

https://www.gov.si/teme/vstop-in-prebivanje/

https://infotujci.si/


Seznanitev s podatki v Nacionalnem Schengenskem informacijskem sistemu v Sloveniji (N.SIS):

Obrazec za vlogo za seznanitev s podatki v Nacionalnem Schengenskem informacijskem sistemu v Sloveniji (N.SIS) je objavljen na spletni strani Informacijske pooblaščenke: https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/